Co zrobić, aby reklama nie została odrzucona w Google Ads?

Blog page

Aby reklama mogła być wyświetlana w wyszukiwarce lub sieci reklamowej Google, musi spełnić określone wymagania. Ograniczeń i wyłączeń jest całkiem sporo, dlatego nie zawsze udaje się uniknąć błędów, a w konsekwencji odrzucenia reklamy. Dlaczego reklama w Google Ads może zostać odrzucona i jak reagować, gdy do tego dojdzie?

Odrzucenie reklamy w Google Ads – najczęstsze przyczyny 

O odrzuceniu reklamy mogą decydować (niekiedy naprawdę drobne) błędy użytkownika, ale może się też zdarzyć, że algorytm błędnie zinterpretuje reklamę jako niespełniającą zasad Google, ponieważ ocena reklam odbywa się automatycznie.

Częste powody odrzucenia kreacji w systemie reklamowym Google Ads, to:

 • Nieprawidłowe formatowanie – nieodpowiedni rozmiar lub format grafiki, jej niedostateczna jakość, nieprawidłowe proporcje tekstu i obrazu.
 • Nieodpowiednie treści – zawierające wulgaryzmy lub wprowadzające użytkownika w błąd.
 • Nieodpowiednia tematyka – niektóre branże nie mogą być reklamowane lub mogą być reklamowane w ograniczonym zakresie (m.in. usługi medyczne, hazard, alkohol). 
 • Nieprawidłowa grupa docelowa – co dotyczy szczególnie dzieci i osób niepełnoletnich.
 • Błędy redakcyjne – np. literówki czy istotne błędy językowe, nadmiarowe stosowanie znaków specjalnych, caps locka.
 • Nieprawidłowe wykorzystanie danych osobowych lub używanie znaków handlowych bez odpowiedniej zgody.
 • Problemy z docelowymi adresami URL – nieprawidłowe lub niedziałające strony docelowe, strony wprowadzające w błąd/niezgodne z treścią reklamy. 

Szerzej o częstych powodach odrzucenia reklam i zasadach Google Ads przeczytasz w dalszej części tekstu. Pamiętaj, że raz odrzucona reklama nie zostanie przywrócona automatycznie i wymaga podjęcia konkretnych działań.

Jak Google sprawdza reklamy?

Błędnie przygotowana reklama najczęściej zostaje automatycznie rozpoznana przez system i wskazana jeszcze na etapie jej tworzenia. System Google automatycznie sprawdza wszystkie najważniejsze elementy, takie jak słowa kluczowe, nagłówki, obrazy/animacje, tekst, a także odnośnik do strony docelowej.

Błędy te należy usunąć, w przeciwnym wypadku reklama nie zostanie dopuszczona do wyświetlania. Następnie:

 • Jeśli wszystko jest w porządku, reklama uzyska status „odpowiednia” i od tej pory będzie mogła być wyświetlana użytkownikom.
 • Jeśli dalej zawiera błędy, uzyska status „odrzucona”, a Ty otrzymasz powiadomienie mailowe (wraz z najważniejszymi krokami, które powinieneś lub powinnaś wykonać). 

Weryfikacja reklamy przez Google zwykle nie trwa dłużej niż 1 dzień roboczy (w tym czasie otrzyma ona status „w trakcie sprawdzania”. Jeśli proces trwa dłużej niż 2 dni, zaleca się sprawdzić jej stan w systemie Google Ads.

Co zrobić, gdy Google odrzuci reklamę? Instrukcja krok po kroku 

Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie, dlaczego reklama została odrzucona. Aby to zrobić, w menedżerze reklam kliknij kolumnę „stan” – tam też powinna znajdować się informacja, jakie zasady narusza Twoja reklama. Następnie sprawdź kolumnę „przyczyna odrzucenia” i kliknij „zapoznaj się z zasadami”.

Już na tym etapie możesz wybrać – czy chcesz edytować reklamę i poprawić błędy (jeśli rzeczywiście naruszenie jest wynikiem błędu), czy też reklama jest prawidłowa i w Twoim przekonaniu nie narusza standardów i zasad Google. Wtedy wybierz opcję „Prześlij odwołanie”. System wyświetli odpowiednią ścieżkę do zgłoszenia odwołania:

Niektóre typy odwołań wymagają podania większej ilości szczegółów, dlatego możesz zostać przeniesiony/przeniesiona do zewnętrznego formularza, jak na screenie poniżej:

 Po wysłaniu zgłoszenia i pozytywnej weryfikacji przez Google reklama uzyska status „odpowiednia”.

Status odwołania sprawdzisz w sekcji „Narzędzia i ustawienia”, w kolumnie „konfiguracja”. Tam kliknij „menedżer zasad”, aby sprawdzić reklamy, które nie zostały dopuszczone oraz ich status.

W tej sekcji widoczne są również historyczne odwołania:

W razie pytań lub wątpliwości możesz też skontaktować się bezpośrednio z Google przez formularz kontaktowy centrum pomocy.

Częste powody odrzucania reklam – jak ich unikać? Dobre praktyki

Wymagania redakcyjne 

Pamiętaj, aby reklama nie zawierała niepotrzebnych znaków w postaci wykrzykników w nagłówkach, caps locka czy choćby cyfr i symboli (np. S-U-P-E-R okazja) Uwagę trzeba zwrócić także na błędy ortograficzne i gramatyczne.

Reklama powinna być przejrzysta, zrozumiała i konkretna – zablokowane mogą zostać treści zbyt ogólnikowe (np. U nas najlepiej!) i niejasne.

Treści na stronach docelowych

Dla Google’a istotne jest także, czy użytkownik jest usatysfakcjonowany po kliknięciu reklamy. Oznacza to, że blokowane będą reklamy wprowadzające w błąd oraz prowadzące do miejsc, które są nieczytelne (nieintuicyjne, z nieefektywnym UX/UI) lub też takie, które system uzna za nieodpowiednie lub niespełniające standardów trafności i wiarygodność).

Niedopuszczone będą na przykład strony:

 • które mają zablokowany przycisk „wstecz” w przeglądarce,
 • które zawierają maskowanie (adres URL widoczny na reklamie nie pokrywa się z rzeczywistym/docelowym adresem URL),
 • które są zainfekowane złośliwym kodem (czego możesz nie być świadomym).

Niedopuszczone zostaną także strony docelowe (i całe witryny) zawierające treści szokujące, promujące agresję, dyskryminujące czy nawołujące do nienawiści.

Ważne: nawet jeśli Twoja reklama nie zawiera treści niedozwolonych, ale znajdują się one na stronie, do której reklama kieruje, może zostać odrzucona. Dotyczy to również sytuacji, gdy ze strony docelowej można przejść do kolejnych podstron zawierających niedozwolone treści.

Reklama zostanie także odrzucona, jeśli strona docelowa nie zapewnia bezpieczeństwa, szczególnie wtedy, gdy zbiera dane wrażliwe o użytkownikach (np. wymaga podania adresu, numeru PESEL, itd.)

Znaki towarowe i prawa autorskie

Kolejną rzeczą, która powoduje odrzucenia reklam w systemie Google Ads, jest nieuprawnione użycie znaku towarowego. Może mieć to miejsce, gdy właściciel określonego znaku złożył skargę dotyczącą jego wykorzystania. Wtedy, aby móc użyć znaku towarowego danej firmy lub instytucji, trzeba skontaktować się z ich właścicielami w celu przesłania do Google prośby o możliwość używania znaku na swoim koncie Google Ads. Jeśli właściciel znaku towarowego przystanie na prośbę, musi wypełnić specjalny formularz, który następnie zostanie przekazany do pracowników Google w celu autoryzacji.

W tym przypadku szczególnie problematyczne jest automatyczne sprawdzanie reklam. Zdarza się przecież, że nazwy poszczególnych brandów są wykorzystywane przez różne podmioty, również zmodyfikowane. Czasem nazwa brandu zostaje rozpoznana jako znak towarowy lub stanowi część nazwy formy prawnej w innym języku (ltd., tdi.). Na szczęście wystarczy wtedy proste odwołanie przez formularz, w którym wyjaśniamy problem powielonej nazwy i ograniczenie z dużym prawdopodobieństwem zostanie wycofane.

W reklamie nie wolno też wykorzystywać treści objętych prawami autorskimi bez zgody posiadacza tych praw. Dotyczy to na przykład zdjęć czy logotypów. Warto też pamiętać, że upodabnianie się do logotypów lub inne formy wprowadzania w błąd także naruszają zasady Google Ads.

Animacje graficzne

Wszystkie reklamy graficzne muszą spełniać określone wymagania techniczne takie, jak rozmiar pliku czy obrazu. W przypadku plików .GIF oraz .SWF, czyli Flash trzeba pamiętać, że animacja nie może przekraczać 30 sekund i że jej zapętlenie powinno zatrzymać się po tym czasie samo.

Leki i opieka zdrowotna

Zgodnie z zasadami Google w Polsce nie można reklamować aptek internetowych. Restrykcjami objęte są także leki na receptę, kliniki chirurgii plastycznej czy zakłady kosmetyczne. Wyjątkiem są leki bez recepty, które można reklamować po spełnieniu ściśle określonych wymagań. Zablokowane zostanie także leczenie uzależnień czy botoks. 

Google nie pozwala także profilować reklam ze względu na zdrowie użytkownika, np. przed odwoływanie się do jego ewentualnych dolegliwości.

Alkohol, erotyka i inne treści z ograniczeniem wieku

Wybrane produkty i usługi są dostępne tylko dla osób pełnoletnich, dlatego reklamy te nie mogą być kierowane do dzieci i osób małoletnich. Dodatkowo, bez względu na wiek odbiorców reklam, nie mogą pojawiać się postacie w erotycznych pozach, narządy płciowe czy kobiece piersi. Nie można też promować materiałów stwarzających niebezpieczeństwo, na przykład materiałów pirotechnicznych czy broni.

Treści polityczne i produkty finansowe

Z kolei reklama produktów finansowych powinna być dostosowana do lokalnych przepisów, np. związanych z informowaniem o ryzyku czy informacją o całkowitym koszcie kredytu. Ograniczenia dotyczą między innymi reklamy kryptowalut, usług związanych z oddłużaniem i pożyczek.

Potrzebujesz wsparcia w Google Ads?

Pomożemy Ci dotrzeć do większej liczby użytkowników

Skontaktuj się z nami

Konsekwencje naruszenia zasad

W przypadku istotnych naruszeń możliwe jest zawieszenie konta reklamowego (bez wcześniejszego ostrzeżenia). Dotyczy to szczególnie naruszeń obejmujących wiele reklam jednocześnie lub też pojedynczych naruszeń, które jednak są rażące (potencjalnie szkodliwe dla użytkownika, naruszające przepisy prawa).

W przypadku naruszeń mniej poważnych, Google nakłada tymczasową blokadę konta. Wcześniej przesyła ostrzeżenie (co najmniej 7 dni przed planowanym zawieszeniem konta), co pozwala wprowadzić poprawki do swoich kampanii. Ostrzeżenia możesz spodziewać się szczególnie w sytuacji, gdy naruszenia się powtarzają. 

W przypadku wątpliwości najlepiej od razu zapoznać się z informacjami udostępnionymi przez Google (na stronach pomocy), a jeśli to nie wystarczy – zapytać w centrum pomocy Google lub skonsultować się ze specjalistą Google Ads.

Krzysztof Gachowski

W Netim odpowiada za treści – dba o ich jakość, unikalność i wartość merytoryczną. Z contentem formalnie związany od 6 lat, w praktyce niemal od zawsze. Lubi słowa w każdej postaci, w wolnym czasie podróżnik-amator i czytelnik dobrej literatury.