Aktualizacja Edytora AdWords do wersji 10.4

Blog page

Google udostępnił właśnie najnowszą aktualizację do Edytora AdWords oznaczoną numerkiem 10.4. AdWords Editor to bardzo przydatne narzędzie do zarządzania wieloma kampaniami reklamowymi. Bez edytora zapanowanie nad dużą ilością kampanii byłoby nie lada wyzwaniem. Nowa wersja przynosi ze sobą bardzo istotne zmiany, które dotyczą m.in. nowych rozmiarów reklam graficznych, czy ustalania stawek kampanii.

Co oferuje nam zatem najnowszą wersja edytora? Oto lista najważniejszych zmian:

  • edytowanie wybranych stawek w sposób niezależny od wybranego modelu rozliczeniowego,  np. stosowanie elastycznych strategii ustalania stawek z udostępnianych zasobów konta AdWords, dodawanie stawek CPM w kampanii CPC, czy kopiowanie lub przenoszenie elementów z ich strategiami ustalania stawek w obrębie konta lub na inne konto
  • obsługa reklam budujących zaangażowanie
  • CPM widocznych reklam, czyli możliwość włączenia lub wyłączenia CPM widocznych reklam na karcie Kampanie
  • import linków do podstron podczas tworzenia linków w arkuszu kalkulacyjnym
  • obsługa większej ilości rozmiarów reklam graficznych: 300 x 100, 750 x 300, 750 x 200, 750 x 100, 950 x 90, 88 x 31, 220 x 90, 300 x 31, 320 x 100, 980 x 90, 240 x 133, 200 x 446, 292 x 30, 960 x 90, 970 x 66, 300 x 57, 120 x 60

Można zauważyć, że Google stara się, jak najbardziej ułatwić nam prace w edytorze, poprawiając bądź dodając nowe funkcjonalne opcje.

Paweł Sądaj

Szef wszystkich szefów. Na jego głowie leży zarządzanie "kreatywnym zamieszaniem" jakim jest Netim. Optymalizacja czasu pracy i nadanie priorytetów zadaniom to główna idea przyświecająca Pawłowi. Z zamiłowania piłkarz.