Think Analytics 2014 - podsumowanie konferencji o analityce internetowej

Blog page

21 października 2014 roku w warszawskich Złotych Tarasach odbyła się największa w Europie Środkowej konferencja poświęcona analityce internetowej – Think Analytics. Google przeznaczyło do rozdania 120 wejściówek. Po wypełnieniu formularza, udało nam się jedną z nich uzyskać.

O tym, jak ważna jest analityka internetowa – mierzenie, analizowanie oraz podejmowanie decyzji na podstawie ruchu na stronie – starali się potwierdzić nasz pogląd Justin Cutroni, Mariusz Gąsiewski czy Przemysław Modrzewski.

Diagnoza problemu – z czym zmagają się użytkownicy na naszych stronach?

Szczególnie w branży e-commerce można w mierzalny sposób oszacować straty wynikające z braku konwersji na stronie. Brak konwersji może być spowodowany różnymi problemami, związanymi przykładowo ze strukturą strony. Seria filmików zrealizowana przez Google Analytics (jeden poniżej) przedstawia z jakimi problemami muszą się zmagać użytkownicy na stronie.

Skuteczne prowadzenie działań w obszarze analityki internetowej może wyeliminować lub ograniczyć część z przeszkód, które klienci spotykają na swojej drodze podczas realizacji celu na stronie.

Jak rozwiązać problem?

Konferencja Think Analytics miała na celu przedstawienie sposobów jak rozwiązać powyższy problem. Żeby wzmocnić przekaz na konferencję zostali zaproszeni m.in.:

Justin Cutroni – nazywany Analytics Evangelist. Justin zajmuje się szerzeniem wiedzy z zakresu analityki, a zwłaszcza Google Analytics. Oprócz przedstawiania trendów obowiązujących w branży dzieli się swoją wiedzą na blogu cutroni.com. Podczas konferencji zaprezentował trendy jakie będą obowiązywały w 2015 roku w analityce internetowej, a tym samym nakreślił ramy całej konferencji Think Analytics. Dodatkowo, przedstawił funkcjonalności opcji Premium Google Analytics.

Agata Jakubowska i Asia Czekaj w myśl zasady: 10% budżetu inwestuj w narzędzia do analityki a 90% w ludzi, którzy na nich pracują, starały się przedstawić wagę jaką należy przypisać do osoby analityka w firmie. Swoje rady opierają na codziennym doświadczeniu z pracy w Google.

Kolejne wystąpienia były poświęcone GTM (Google Tag Manager) i wykorzystaniu tego narzędzia w usprawnieniu działań w Google Analytics oraz modelom atrybucji z jakich możemy korzystać w Google Analytics. Biorąc pod uwagę, że prezentacje Tobiego McAra oraz Przemka Modrzewskiego były w całości poświęcone modelowaniu atrybucji w Google Analytics, można powiedzieć, że był to motyw przewodni konferencji.

Ponadto, autor bloga Marketing w Internecie oraz autor obszernych „podręczników” dotyczących Google Analytics oraz AdWords, Mariusz Gąsiewski – zapoznał uczestników z trendami w analityce, które przedstawiają coraz większą potrzebę mierzenia oraz analizowania ruchu w mobile.

Według mnie, najbardziej wartościową prezentację przygotował właśnie Przemek Modrzewski, który swoją opinię, że “atrybucja fajna jest” potwierdził badaniami i analizami, które przygotował ze współpracownikami. Udowodnił, że atrybucja ostatniej interakcji nie jest jedynym słusznym modelem (głównie wykorzystywany) – przeciwnie, trzeba szukać własnych rozwiązań, dostosowanych do branży. Dodatkowo bazując na liczbach zobaczyliśmy, ze wydłużenie ścieżki, zwiększa wartość konwersji lub zaburzenie ścieżek opartych na jednym źródle, poprzez dodanie innego źródła interakcji ze stroną, również będzie skutkowało wzrostem konwersji.

Dodatkowo Piotrek Rudnicki podzielił się ze słuchaczami swoim kreatywnym pomysłem wykorzystania Google Analytics. Mając na uwadze, że mierzyć i analizować można wszystko, postanowił połączyć swój samochód z Google Analytics. Dzięki wykorzystaniu minikomputera i łączności z internetem mógł śledzić za pomocą eventów przemieszczaniem się samochodu.

Główne wnioski:

#1 Last click atribution jest passé – na podstawie analiz i obserwacji dostosuj atrybucję do indywidualnych warunków Twojego biznesu, aby móc jeszcze skuteczniej operować budżetem przeznaczanym na działania marketingowe.

#2 Google Tag Manager – narzędzie, które usprawni codzienne działania w obszarze mierzenia ruchu na stronie – pozwoli mierzyć to, co przy klasycznej implementacji tagów było ciężkie do zrealizowania.

Moim zdaniem, konferencja była przeznaczona dla marketerów i innych osób, które mają możliwość zaangażowania do codziennych prac analityków webowych. Osoby, które już zajmują się anlityką, raczej nie zwiększyły znacząco swojej wiedzy, ale nie o to chodziło. Spotkanie Justina oraz nawiązanie kontaktów branżowych – bezcenne.

Paweł Sądaj

Szef wszystkich szefów. Na jego głowie leży zarządzanie "kreatywnym zamieszaniem" jakim jest Netim. Optymalizacja czasu pracy i nadanie priorytetów zadaniom to główna idea przyświecająca Pawłowi. Z zamiłowania piłkarz.